Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał — aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.
(J 15, 16)
Najpierw otwórz Pismo Święte i przeczytaj fragment z Pierwszej Księgi Samuela, wersety od 1 do 10. Usiądź wygodnie i uruchom swoją wyobraźnię.

Odczuwam pragnienie, jakiś głos wewnętrzny, nachodzą mnie myśli by zostać kapłanem i/lub zakonnikiem.

Co robisz wtedy?
Idziesz do Helego i mówisz: „Oto jestem!” Mądry Heli „spostrzegł się, że to Pan woła chłopca” i pokierował nim dalej... Wtedy zaczyna się przygoda pt. postulat w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów. Odkrywasz Pana, poznajesz siebie i doświadczasz radości bycia we wspólnocie braterskiej. A „Samuel dorastał, a Pan był z nim!”.

Ps. Jeżeli bardzo się wahasz to pamiętaj, że pierwsze lata postulatu i nowicjatu są w dużej mierze poświęcone właśnie rozeznawaniu powołania.
Czego potrzebujesz,
żeby zostać Saletynem?
  • miłości do Jezusa, Jego Kościoła oraz Jego Matki,
  • szczerej motywacji i czystych intencji,
  • chęci życia we wspólnocie zakonnej,
  • pragnienia głoszenia Jezusa i Orędzia Maryi z La Salette swoim życiem i darami otrzymanymi od Boga,
  • postawy służby Bogu i ludziom,
  • zdrowia fizycznego i psychicznego,
  • ukończenia 18 roku życia.