A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka
i dzięki słowu swojego świadectwa
i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci. (Ap 12, 11)
ŚWIADECTWA - czyli postulanci dzielą się swoim spotkaniem z Bogiem i opowiadają o tym, jak rozwijało się ich powołanie.