Jesteśmy postulantami w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów,
czyli w praktyce żyjemy w zakonie, ale nie jesteśmy
jeszcze zakonnikami.
Postulat to miejsce, gdzie rozeznajemy swoje powołanie i po raz pierwszy stykamy się ze wspólnotą – to nasza docelowa rodzina. Ten czas jednego roku jest przeznaczony także na to, aby wprowadzić nas do życia zakonnego. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej piszcie, pytajcie...

ps.
Prosimy o modlitwę!
...bo jak wiadomo, za postulantów modlić się trzeba – co by dobrymi zakonnikami byli.Dziękujemy :)